Under uppbyggnad

Attityden i samhället och denna sida är under uppbyggnad.
Vill ni veta mer redan nu, kontakta oss!

Kontakta oss

Claes Berglund
Projektledare
  • 0709-679131
  • claes.berglund@myattitude.se
  • 0709-679131
  • claes.berglund@myattitude.se
Malin Milli
Ungdomssamordnare
  • 0708-298906
  • 0708-298906
Shkar Nawzad
Ungdomssamordnare
  • 0735-620590
  • shkar.nawzad@myattitude.se
  • 0735-620590
  • shkar.nawzad@myattitude.se