Avslutning av ungdomsgrupperna i Nödinge och Surte

De två ungdomsgrupperna i Nödinge och de två i Surte/Bohus har nu haft terminsasvslutning. My Attitude vill tacka alla inblandade i Nödinge och Surte/Bohus för ett fantastiskt gott samarbete. Ett tack också till alla fina ungdomar som visar att framtiden för vårt samhälle verkligen ser ljust ut!

Efter sommaren drar vi definitivt igång nya grupper Nödinge igen, det ser vi fram emot.

Vår förhoppning är även att dra igång nya grupper i Surte/Bohus men här är inte finansieringen klar. Samtal om detta förs med kommunen och med partners från näringslivet, vi får se om vi lyckas att ro detta i hamn.
Givetvis hoppas vi det då vi vet att det är många ungdomar som saknar en gemenskap att hänga i  och att de i My Attitude får just detta, och därmed får framtidshopp samt utvecklas som människor.
Med ett inkluderande samhälle vet vi också att risken att fångas upp av andra, kriminella, gäng minskar. 

Hör gärna av dig till oss om du har tankar kring finansiering av My Attitudes ungdomsgrupper.

Shkar Nawzad, Ungdomsansvarig My Attitude
shkar.nawzad@yrkesgymnasiet.se

Claes Berglund, Projektledare My Attitude
claes.berglund@myattitude.se

/My Attitude