Våra samarbeten och partners

Tillsammans med våra fantastiska samarbetspartners förädlar vi nu den modell vi tagit fram för att få fler ungdomar att fixa skolan, stärka sin självkänsla och visualisera sina drömmar och mål i livet. Vi vet att allt handlar om att känna trygghet, tillhörighet och framtidstro. Vi erbjuder ett sammanhang där man som ungdom får vara sig själv och ha någon att prata med om saker man funderar på.

I vårt arbete med ungdomen erbjuder vi också stöd och samtal till deras föräldrar.
Detta och att jobba i samverkan med andra organisationer i samhället är en viktig pusselbit.

Vårt mål är att sprida My Attitude så att fler ungdomar, via fler föreningar, i fler orter och kommuner kan bli en del av My Attitude.

Som samarbetspartner stöttar man oss antingen på lokal ortsnivå, kommunal nivå eller på regional nivå. Vår vision är att vi även har samarbeten på Sverigenivå och därmed stöttar My Attitudes ungdomar, föreningar och föräldrar i hela vårt avlånga land.

My Attitude är ett initiativ av de två idrottsföreningarna Nödinge SK och Ahlafors IF

Tidigare var måndagarna en tråkig dag och jag somnade hemma efter skolan. Nu längtar jag till träffarna med My Attitude och har fått bättre rutin för hela veckan”

Deltagare My Attitude, 14 år

Tycker ert företag eller organisation att detta låter som något viktig att fortsätta utveckla vill vi gärna komma i kontakt med er. Alla behövs!

Har du frågor om våra samarbeten och partnerskap, kontakta vår projektledare:
Claes Berglund
0709-679131
claes.berglund@myattitude.se 

SAMARBETSNIVÅ REGIONAL

Våra samarbetspartners på regional nivå är organisationer och företag som stöttar My Attitude för att vi på sikt skall kunna finnas på fler platser i Västra Götalandsregionen.

Vår långsiktiga vision är att vi i framtiden bedriver verksamhet i merparten av Sveriges 21 regioner.
Länsförsäkringar Älvborg har bestämt sig för att aktivt vara med och skapa en hållbar utveckling i vårt område. För att lyckas med det behöver vi alla bidra till att människor får så bra förutsättningar som möjligt att må bra och lyckas. Därför samarbetar Länsförsäkringar Älvsborg och My Attitude.
Ansvaret för folkhälsoarbetet delas mellan regionstyrelsens beredning för folkhälsa och social hållbarhet och Västra Götalandsregionens fem hälso- och sjukvårdsnämnder. God folkhälsa betyder att så många som möjligt har en bra fysisk och psykisk hälsa och att olika grupper i samhället har en jämlik hälsa. My Attitude tilldelats 2021 ett bidrag på tre år för att utveckla My Attitude-modellen och försöka göra den hållbar.
Hösten 2022 godkändes och beviljades My Attitude ett projektstöd från EU/LEADER. Detta stöd innebär att vi kan fortsätta med verksamheten på samma nivå som idag fram till sommaren 2024. Vissa delar kan vi med hjälp av stödet till och med utveckla – väldigt värdefullt för oss, ungdomarna, samhället och de satsande föreningarna Ahlafors IF och Nödinge SK.

SAMARBETSNIVÅ KOMMUNAL

Våra samarbetspartners på kommunal nivå är organisationer och företag som stöttar My Attitude för att kunna bedriva hållbar ungdomsverksamhet på de orter och platser som är aktuella i en kommun.

I nuläget finns vi Ale kommun. Vår långsiktiga vision är att vi i framtiden, tillsammans med det lokala föreningslivet, bedriver verksamhet i många av Sveriges kommuner.
Handelsbanken Kungälv har skrivit ett tvåårsavtal med My Attitude där de stöttar vårt arbete med ungdomsgrupperna i Nödinge samt i arbetet att försöka komma igång med grupper på någon mer ort i Ale kommun. Handelsbanken Kungälv skall på sikt också hjälpa oss att komma i kontakt med föreningslivet i Kungälv där en massa bra barn- och ungdomsinitiativ pågår.
Det stora varuhuset Klädkällaren i Stora Viken är på många sätt en mycket viktig aktör för Ale Kommun. Dels är man en mötesplats och utflyktsmål för många som lockas av det stora varuutbudet och den välsmakande restaurangen och dels är man en stor arbetsplats för många människor. Utöver detta är man en aktör som tar stort samhällsansvar och engagerar sig i många frågor, inte minst de som rör ungdomar. Klädkällaren har längs hela vägen stöttat My Attitude och nu har vi format ett nytt samarbete för en tid framöver. Vi på My Attitude är mycket tacksamma för detta och hoppas att samarbetet skall vara bra för båda partner!
Alekuriren är alebornas lokaltidning nummer 1. Varje vecka finns artiklar och reportage att läsa om aktuella händelser på lokalnivå. Även fina möjligheter för företag och organisationer att annonsera om produkter och kommande evenemang. Alekuriren värnar stort om orterna i Ale kommun och samarbetar därför med My Attitude.
Peach är en kreativ byrå som skapar branding, design, film och digitala produkter. Och mycket, mycket mer. Peach stöttar också My Attitude kring kommunikation, inte minst de digitala lösningarna men även framtagandet av den grafiska manualen och filmen om My Attitude
Dreampadel i Ale är en helt nyöppnad, och kommunens första fullt utrustade padelhall, med sju padelbanor, reception, shop, möteslokaler, padelklubb samt med välkomnande loungeytor och omklädningsrum. Dreampadel är en mötesplats för den som gillar att spela padel, bara titta förbi och njuta av stämningen eller för företag som söker möteslokaler i kreativ miljö. Förutom detta är socialt ansvar viktigt för Dreampadel som vill vara en aktiv och delaktig aktör i de kommuner de är verksamma i. Därför samarbetar Dreampadel med My Attitude.
Projektcompaniet hjälper företag, organisationer och föreningsliv att göra skillnad för sin personal, sina kunder, samhället, varumärket eller evenemanget. Expertisen finns inom sponsring, event, evenemang, social hållbarhet, upplevelser och föreningsliv samt att styra mot uppsatta mål och visioner. Projektcompaniet är anlitat som projektledare för My Attitude.
Ale Kommun och My Attitude jobbar tätt inom sektor kultur och fritid, sektor socialtjänst, sektor utbildning och avdelningen strategi och uppföljning. Tillsammans med politiken och kommunala tjänstepersoner försöker vi tillsammans utveckla My Attitude modellen så att det offentliga och civilsamhället kan samverka så effektivt som möjligt

SAMARBETSNIVÅ ORT/STADSDEL/KVARTER

Våra lokala partners är organisationer och företag som stöttar My Attitude på den ort där vi bedriver ungdomsgrupper.

I nuläget arrangerar vi ungdomsgrupper i Nödinge. Under vårterminen 2024 planerar vi för att köra en kill- och en tjejgrupp på ytterligare en ort.
ICA Kvantum Ale Torg är en unik butik vad det gäller att stötta och engagera sig för samhället, föreningslivet och inte minst för barnen och ungdomarna som växer upp i Ale. My Attitude ser fram emot att få ta del av kompetensen och engagemanget ICA har kring samhällsfrågor och tillsammans fortsätter vi att stötta ungdomarna i Nödinge.
Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark har varit verksamma i Göteborg sedan 1982 och är idag ett av de större konsultbolagen i Sverige inom VVS, Sprinkler, Energi, Miljö, Styr- och Övervakning. Andersson & Hultmark stöttar My Attitude ungdomsarbete i Nödinge.
Alebyggen är alebornas allmännyttiga bostadsföretag och ägs till 100 procent av Ale kommun. Totalt äger och förvaltar Alebyggen cirka 2 100 lägenheter i kommunen. Vi har bostäder i nästan alla tätorter, från Bohus i söder till Alvhem i norr. Alebyggen och My Attitude samarbetar mest kring utvecklingen av Nödinge och fastigheterna Norra och Södra Klöverstigen.

INITIATIVTAGARNA

Nödinge SK och Ahlafors IF är de två idrottsföreningar som står bakom initiativet My Attitude.

Satsningen kom till utifrån att man dels känner att man kan göra mer för samhället och ungdomarna utanför själva idrottsanläggningar samt att det under en period vara lite oroligare i ungdomsleden och att något konkret behövdes göras för att bryta trenden och att bjuda in ungdomarna till ett mer positivt och hållbart sammanhang.