Varför finns My Attitude?

Alla barn spelar inte fotboll. Alla ungdomar hänger inte på fritidsgården. Allt för många barn och ungdomar saknar också någon att prata med när livet känns jobbigt. Att känna sig utanför är tyvärr ofta en ingång till samhällets baksida där missbruk och brottslighet är vardag.

Med detta som bakgrund växte My Attitude fram. Det är en arbetsmodell som föreningslivet genom Ahlafors IF och Nödinge SK driver med stöd av Västra Götalandsregionen, Ale kommun och näringslivet i regionen.

My Attitude handlar om att fånga upp ungdomar i tonåren.

Här är föreningslivet en viktig partner och under ett femtontal träffar i mindre grupper som leds av en professionell samtalspartner skapas en positiv gemenskap. Vi pratar om bekymmer i vardagen och letar vägar framåt. Framför allt så bygger vi tillit och förtroende – till varandra och samhället i stort.

Runt My Attitude finns ett nätverk där skola, kultur & fritid, socialtjänst och polis ingår. Vårt gemensamma mål är att bidra till ett hållbart samhälle, där ingen ska behöva känna ett utanförskap. Vi tror att det är möjligt med rätt attityd.