Beviljat projektstöd från EU/Leader

Vi har fått det mycket glädjande, och för My Attitude-verksamheten, viktiga beskedet att vi blivit beviljade projektstöd från Europeiska jordbruksfonden/Leader!

Detta innebär att vi kan fortsätta med verksamheten på samma nivå som idag och till och med utveckla arbetet inom vissa områden – väldigt värdefullt för oss, ungdomarna, samhället och de satsande föreningarna Ahlafors IF och Nödinge SK.

Motivering
Leader och Jordbruksverket bedömer att vår ansökan ryms och prioriterats inom leaderområdets utvecklingsstrategi och är förenlig med gällande lagstiftning.

Leader beslutar att prioritera projektansökan då dess aktiviteter, syfte och mål faller väl inom utvecklingsstrategin. Föreningarna Ahlafors IF och Nödinge SK utvecklar en arbetsmodell för att försöka nå barn och ungdomar, för att minska utanförskap och segregation. ”Alemodellen” omfattar bl.a. utbildningar för ungdomssamordnare, ungdomsledare, föreningsstyrelser, idrottsledare och samverkanspartner samt också vårdnadshavare. Målet är att få modellen hållbar över tid, då arbete med ungdomsverksamhet kräver kontinuitet, och att sprida arbetsmodellen till andra områden/orter.

Syftet med projektet
Att vidareutveckla men också sprida arbetsmodellen ”My Attitude / Alemodellen” vars syfte är att minska ungdomars utanförskap och erbjuda ett sammanhang och en gemenskap.

Tack till våra partners
My Attitude vill i och med dessa goda nyheter passa på att tacka alla samarbetspartners för ett riktigt gott samarbete så här långt, så tack Ale Kommun, Länsförsäkringar Älvsborg, Alebyggen, Västra Götalandsregionen, Alekuriren, Peach, Dreampadel, Projektcompaniet och Klädkällaren – nu spänner vi bågen ytterligare!

Information 
Frågor om My Attitude besvaras av projektledare Claes Berglund.
Mobil: 0709-679131
Mail: claes.berglund@myattitude.se