Brottsförebyggande rådet Ale

Efter ett kortare sommaruppehåll var det idag dags för Brottsförebyggande rådet Ale att ses igen och stämma av nuläget. Förutom föreningslivet, representerat av My Attitude, Nödinge SK, Ahlafors IF och Nol IK, var det även representater från nattvandrarna, kommunen, bostadsbolagen, polisen, fältare, politiker, Systembolaget Ale Torg, brottsofferjouren, vaktbolag, pendeltåget, lokalbussarna och andra verksamheter som verkar för att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället.

För My Attitude är BRÅ ett värdefullt nätverk då det innehåller människor med spännande kompetens och nyttiga erfarenheter. Väldigt lärorikt!

Om Brottsförebyggande rådet
Myndigheten Brå verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Det gör vi genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsbekämpning och brottsförebyggande arbete, till i första hand regeringen och myndigheter inom rättsväsendet.

Klicka här för att komma till BRÅs webbsida