Brottsförebyggande Rådet Ale, april

• Mäns våld mot kvinnor
• Suicid
• Psykisk hälsa/ohälsa
• Lustgas

Det var många viktiga punkter på dagens BRÅ-möte i Ale. Även en imponerande bra uppslutning från kommun, näringsliv, föreningsliv, räddningstjänst och polis, trots påskvecka.
Samverkan, dialog och ansvarstagande är grundförutsättningar för att skapa trygghet i ett samhälle.
 

John Dagerås, Brotts- och drogförebyggare Ale Kommun, ansvarar och leder BRÅ Ale tillsammans med kommunpolis Jessica Ask

Nästa aktivitet är en Trygghetsvandring i Surte, den 18 april kl 17.00.
Även då är My Attitude, Nödinge SK och Ahlafors IF med – hör av dig om du också vill haka på!