Grundutbildning i våldsprevention

My Attitude blev inbjudna av Ale Kommun till en mycket intressant förmiddag om våldsprevention.

Stina Graad, ungdomssamordnare från Borås stad, har tillsammans med sina kollegor arbetat fram en modell och ett synsätt kring våld och våldsprevention och delade frikostigt och inspirerande med sig av arbetet. Mycket bra!

Vi fick också en lärorik inblick i utmaningarna från andra verksamheter inom vår egen kommun, ex skolan och socialtjänsten.

Tack Johanna Torén på Ale Kommun för inbjudan!

Via länken kan du läsa mer om arbetet som Borås Stad gör – En kortlek fri från våld:
https://lnkd.in/d8BMu6e8