Gymnasiebehörighet och utanförskap

My Attitude har i veckan varit på en mycket inspirerande nätverksträff hos samarbetspartnern Länsförsäkringar Älvsborg.
Där berättades om deras satsning Framsteget som kommer att ha sin lansering den 3 oktober. My Attitude är en av verksamheterna som kommer ingå i Framsteget vilket är en fantastisk möjlighet för oss!

Länsförsäkringar Älvsborgs Framsteget kommer att vila på följande;

Forskning visar på en stark koppling mellan avsaknad av gymnasiebehörighet och utanförskap, men ger också tydliga riktlinjer kring vad som kan göras för att motverka den negativa trenden. Det handlar om tidiga insatser för att säkerställa att alla barn kan läsa, räkna och skriva innan mellanstadiet. Men även insatser som främjar fysisk och psykisk ohälsa, genom att bland annat skapa en meningsfull fritid, tillhandahålla vuxna förebilder och att etablera framtidstro.

På plats på nätverksträffen fanns också representanter från BRIS, Ung Företagsamhet, Mathivation, Berättarministeriet, RFSL Sjuhärad, Destination Gymnasiet, Näktergalen, IFK Trollhättan och IF Elfsborg – alla med fantastiska initiativ som verkar för målet, fler ungdomar i regionen skall nå gymnasiebehörighet.

Vill du veta mer om My Attitude och vårt samarbete med Länsförsäkringar Älvsborg, kontakta projektledare Claes Berglund på 0709-679131 eller claes.berglund@myattitude.se