My Attitude möter…

Ni som följer My Attitude vet ju att vi har en massa spännande, fina och kompetenta människor runtomkring oss som pushar, peppar och utmanar oss på vår resa.

Vi tycker dessa personer är så fantastiska att vi lanserat My Attitude möter…
– en slags intervjuserie där vi fördjupar oss kring några av alla dessa fantastiska inspiratörer. Vi hoppas och tror att läsningen kommer göra att du blir lika inspirerad av dem som vi!

Denna gång är turen kommen till Shkar Nawzad!

Shkar på My Attitudes Inspirationsfika

Några korta, snabba om Shkar:
Gör: Socialpedagog och samordnare My Attitude
Ålder: 27
Bor: Nödinge
Framtidsdröm: Jobba med My Attitude nationellt

1. Föreningsmänniskan, samhällsengageraren och ungdomsförkämpen Shkar, vad driver dig?
Shkar:
Det är många olika faktorer som driver mig i arbetet med människor. Grunden kommer från de värderingar jag fått ifrån mina föräldrar, sedan har jag fina vänner som är likasinnade och utmanar mig på ett positivt sätt.  Det finns också ett egoistiskt perspektiv i det hela, där jag ser att allt gott man gör påverkar miljön för mina syskon och kanske framtida barn. 

Främst kommer engagemanget ifrån olika förebilder jag haft genom åren, som gjort skillnad i mitt liv. Den påverkan vill jag också ha på de ungdomar jag träffar nu. Mina lärare, tränare och fritidsledare är bara några exempel. Hans Ulriksson, Mats Barre, Malin Milli och Magnus Ländevik är några andra som inspirerat mig i vuxen ålder.

2. Du är Ungdomssamordnare på My Attitude, vad innebär det?
Shkar:
 Det innebär främst att ta fram och leda tematräffarna där vi diskuterar viktiga delar i ungdomarnas liv. Men också att hitta aktuella förebilder som gruppledare och vara en mentor för dessa. Ungdomsledarens roll är väldigt central i My Attitude arbetet.

Vid sidan av tematräffarna har vi ständigt kontakt med ungdomarna och ibland deras föräldrar. Vi träffas också vid andra tillfällen och pratar, gör läxor och kanske spelar spel. En annan viktig del som vi är ansvariga för är att anordna aktiviteter för andra barn och unga i närheten.

3. Hur många ungdomsgrupper har My Attitude drivit genom åren och hur många ungdomar har passerat?
Shkar:
 Ett 100-tal ungdomar har varit med i grupperna och ca 90 är diplomerade och klara med ’’utbildningen’’. Vi hoppas ha påverkat ungdomarnas liv till det bättre och att de i sin tur kan agera som goda exempel för människor i sin närhet. 
Alla som passerat My Attitude är också alltid välkomna på våra extra kvällar och aktiviteter. Det är en skyldighet för oss att se varandra som familjemedlemmar.

4. Vad är det bästa med My Attitude tycker du?
Shkar:
 Att vi skapat så starka band till så många ungdomar i kommunen. Det känns bra i hjärtat när vi vet att ungdomarna fått med sig en fin grund i hur man tacklar vardagsutmaningar och har lite bättre värderingar efter My Attitude perioden. Ibland blir man tårögd när man hör ungdomarnas berättelser om träffarna och hur de hjälper varandra med tips och råd under träffarna. 

5. Vad saknar du inom My Attitude?
Shkar:
Frustrationen i att veta att man kan göra så mycket mer men saknar resurser för det. Främst handlar det om att få tillgång till en lokal som vi kan vara på.

6. Du har ju också en heltidstjänst på Yrkesgymnasiet i Nödinge, berätta om den:
Shkar: Jag arbetar som idrottslärare och nu även klar med mina studier som Socialpedagog. Det innebär att jag även där träffar ungdomar i en viktig fas. 
Som idrottslärare är jag mycket inne på att försöka hitta ungdomarnas lust och glädje för träning. Många ungdomar har tyvärr kommit ifrån föreningslivet i den åldern. Det hade ju varit helt fantastiskt om de kunde hitta glädjen till att återvända. 

7. Vad gör du på fritiden?
Shkar: På min fritid (även om den är minimal) umgås jag med mina vänner och tittar gärna på fotboll. Försöker också hitta en bra väg till motion, där lyckas jag lättast med att springa efter en boll. 

8. Vad var dina utmaningar som ung?
Shkar: Inte olikt med dagens ungdomar. Osäkerhet inför nuet och framtiden. Att våga drömma och att kombinera skolan med mina fritidssysslor.
Även att jag tog ett väldigt stort ansvar som äldsta syskon i familjen och att föräldrarna inte pratade svenska språket. Jag tyckte att det var lite jobbigt att inte helt och hållet kunna vara barn så länge som jag ville. 

9. Ungdomarna i Ale 2023, hur mår de skulle du säga?
Shkar: Alla ungdomar har sina sämre och bättre perioder. Jag är rädd att man väljer fel vägar i den sämre perioden. Därför är det så viktigt att man har rätt personer som hjälper en att komma på banan igen. 

Tyvärr det väldigt stor press på våra ungdomar. Med betyg som skall lösas samtidigt som man förväntas hänga med på allt som medier skapar. Allt ifrån trender och olika skönhetsideal.
Med detta sagt tycker jag ändå det finns många goda krafter i kommunen som hjälper ungdomarna. 

10. Vad kan vi vuxna göra för att bättre stötta våra ungdomar?
Shkar: Jag tror att vi behöver hitta drömmen i ungdomen och förstärka det. Drömmen är det som driver både vuxna och ungdomar framåt. 
I grund och botten tror jag att vi skall vara närvarande. Visa att vi bryr oss och inte ge upp. Något som jag kan göra mig besviken är att allt för många vuxna kan ge upp och placera ungdomar i fack. Jag tror att alla ungdomar har perioder där man hamnar lite snett. Det sista man behöver då är vuxna ger upp och skapar en förväntan av att man stannar i sämre fasen. 

11. Näst sista frågan. Vem har du som personlig förebild och varför?
Shkar: Som jag beskrev tidigare så finns många här och det tillkommer hela tiden nya personer jag ser upp till i olika delar. Mina nära vänner är fina människor med olika fina egenskaper. Dem lär mig nya saker varje dag. 

Vår mentor och min goda vän Mats Barre, inspirerar mig varje dag. Han startade Hassela kollektivet för många år sedan och skapat nya vägar i så många ungdomars liv. Lyckligtvis jobbar vi ihop och jag utmanas dagligen, detta får mig att se på My Attitude i nya perspektiv hela tiden. 

För ett tag sedan gick Hans Ulriksson tyvärr bort. Han har på något sätt inspirerat mig i att vara prestigelös och att föreningslivet är så mycket mer än bara utövning av en sport, där öppnar vi upp dörren för så många människor till en meningsfull vardag och bort ifrån utanförskapet. 

Malin Milli som smittar med så mycket energi till människor i sin närhet. Hon kompletterar på ett otroligt bra sätt i My Attitude. 

12. Sista frågan. Vem skulle du vilja äta middag med och vilken är den första frågan du skulle ställa till den personen?
Shkar: Hmm, finns så många här. För 10 år sedan hade svaret solklart varit Zinedine Zidane. Nu är det betydligt svårare men varför inte Lina Nashabat som varit borta i snart ett år. Hon jobbar numera i USA, jag tror hon har några roliga berättelser därifrån.

Vid tangenterna för My Attitude
Claes Berglund