Nationalekonom: En gängkriminell kostar 23 miljoner kronor

SVT Nyheter har idag ett inslag från Almedalen där Ingvar Nilsson, Nationalekonom redogör för hur mycket en gängkriminell kostar samhället och att det finns miljoner kronor att spara på förebyggande arbete.

“Idag har vi ett mönster där man kanske spar på förebyggande insatser av budgetskäl, man kommer inte till de unga i tid utan de ramlar in i ett utanförskap och blir ohygglig kostsamma. Om vi kan bryta det där sätta in resurserna tidigt är det hygglig billigt och effekterna betydande. Visserligen får vi i första fas en sorts investeringspuckel men på ganska kort tid kommer detta generera samhällsvinster som är betydande och då pratar vi om tiotal, hundratals miljoner, kanske miljarder”

Ingvar Nilsson, Nationalekonom
Starta nyhetsklippet genom att klicka bilden. Inslaget är 1:44 min in i programmet.
Så mycket kostar en gängkriminell samhället

Om My Attitude

Alla barn spelar inte fotboll. Alla ungdomar hänger inte på fritidsgården. Allt för många barn och ungdomar saknar också någon att prata med när livet känns jobbigt. Att känna sig utanför är tyvärr ofta en ingång till samhällets baksida där missbruk och brottslighet är vardag.

Med detta som bakgrund växte My Attitude fram. Det är en arbetsmodell som föreningslivet genom Ahlafors IF och Nödinge SK driver sedan ett antal år tillbaka.
Just nu har vi ett visst ekonomisk stöd av Västra Götalandsregionen, kompetensstöd (och litet avtalat ekonomiskt stöd) av Ale kommun/Alebyggen samt att näringslivet via Länsförsäkringar Älvsborg, Projektcompaniet, Alekuriren, Peach och ICA Kvantum Ale Torg stöttar oss på ett fantastiskt sätt, men vi behöver en stabilare finansiering att stå på och diskussioner förs med politiken och tjänstemännen i Ale Kommun samt med fler företag inom näringslivet.

My Attitude handlar om att fånga upp ungdomar i tonåren.

Här är föreningslivet en viktig partner och under ett femtontal träffar i mindre grupper som leds av en professionell samtalspartner skapas en positiv gemenskap. Vi pratar om bekymmer i vardagen och letar vägar framåt. Framför allt så bygger vi tillit och förtroende – till varandra och samhället i stort.

Runt My Attitude finns ett nätverk där skola, kultur & fritid, socialtjänst och polis ingår. Vårt gemensamma mål är att bidra till ett hållbart samhälle, där ingen ska behöva känna ett utanförskap. Vi tror att det är möjligt med rätt attityd.

Kontakta oss om du vill veta mer om vårt arbete samt om du är intresserad av stötta oss.

Claes Berglund, Projektledare My Attitude
0709-679131
claes@myattitude.se