Redo för höstens ungdomsgrupper!

Häromdagen träffades hela gänget som utåt jobbar med My Attitude och tillsammans drog vi upp riktlinjerna inför hösten – riktigt kul!
På bilden ser du:
Fr vänster; Ajna Jakupovic, ungdomsledare, Shkar Nawzad, ungdomssamordnare, Malin Milli, ungdomssamordnare och Khaled Sami, ungdomsledare. Bilden är tagen av projektledare Claes Berglund.

Vi gick även igenom de ansökningar som kommit in till höstens ungdomsgrupper – härlig läsning!
Vi siktar på att starta i Nödinge ca v38 och det blir en tjej- och en killgrupp med ca 12-14 ungdomar i varje grupp. De flesta av ungdomarna går i årskurs 8.

Vet du någon ungdom?
Om du vet någon ungdom som på något sätt har anknytning till Nödinge och som du tycker skulle passa in i att vara med i någon av våra ungdomsgrupper är du varmt välkommen att snarast kontakta Shkar Nawzad på 0735-620590.

Vet du något företag?
Om du vet något företag som skulle vilja vara med och stötta My Attitude, i stort eller specifikt i Nödinge, är du varmt välkommen att kontakta Claes Berglund på 0709-679131 eller claes.berglund@myattitude.se

Tack också till Dreampadel, Stora Viken i Ale för vi fick äran att vara först ut och nyttja er fina konferenslokal!

Nu kör vi!!

Våra härliga ungdomsledare Ajna och Khaled!