Save the date – tisdag 28 mars kl 16.00

Den 28 mars är det dags igen för My Attitudes Inspirationsfika!

En mer utförligare inbjudan kommer inom kort men redan nu tycker vi att du skall reservera datumet och tiden i din kalender!

Från scenen planerar vi för följande programpunkter:
– Hur skapar vi ett tryggare samhälle
– Nuläget i My Attitude
– Samverkan mellan det offentliga, föreningslivet, näringslivet och samhällets invånare
– Framtiden för My Attitude
– Ungdomarna berättar om sina upplevelser av My Attitude

De vi tror är extra intresserade av Inspirationsfikat är politiker från Ale och närliggande kommuner, tjänstemän från Ale och närliggande kommuner, skolpersonal, fältenheter, näringslivet, föreningslivet, föräldrar samt andra engagerade samhällsmedborgare.

Vill du redan nu säkra din plats, kontakta oss.

Vi bjuder på gofika också – varmt välkomna!

Claes Berglund
Projektledare, My Attitude
0709-679131
claes.berglund@myattitude.se

Om My Attitudes Inspirationsfika:
Tisdag 28 mars 2023, kl 16.00 – 17.30
Ale Kulturrum, Nödinge (Vitklövergatan 1)