Stark uppslutning på Trygghetsvandringen

Under torsdagskvällen var My Attitude ute tillsammans med en mängd olika organisationer på Trygghetsvandring i Surte. Under dryga tre timmar vandrade vi runt på förutbestämda platser med syfte att identifiera ytor, platser, byggnader eller annat som är, eller som upplevs, otrygga.
Längs vandringen antecknades flitigt alla tankar och funderingar ner, allt med syfte att till berörd ägare sedan framföra hur de upplevs. Förhoppningsvis tar denne sedan ta tag i sin utmaning och hjälper till att göra Surte ytterligare lite finare och välkomnande.

På vandringen i Surte noterades också att en del nytt klotter samt nya klistermärken på icke avsedda platser kommit till. Många reflektioner gjorde också kring vägen/vägarna som eleverna på Surteskolan tvingas gå till och från sin skola, där finns en hel att göra för att öka säkerheten för dessa barn!

Trygghetsvandringen i Surte arrangerades av Ale Kommuns brotts- och drogförebyggare John Dagerås samt av kommunpolis Jessica Ask. Förutom dessa två och My Attitude var även en hel del politiker och tjänstepersoner från kommunens olika delar med och vandrade. Likaså ställde Surte IS upp med ett gäng liksom Västtrafik, Balder, Räddningstjänsten, Nattvandrarna Nol-Nödinge och kyrkan – ett härligt engagemang för fina Surte!

Under året kommer fler Trygghetsvandringar att göra i orterna i Ale Kommun, det blir bra!