Handelsbanken Kungälv – ny samarbetspartner

Ju fler vi blir som samverkar kring barnen och ungdomarna, desto bättre!

Vi välkomnar Handelsbanken Kungälv, som även ansvarar för marknaden i Ale kommun , som ny partner till My Attitude. Riktigt kul!

Handelsbanken har skrivit ett tvåårsavtal med oss där de stöttar vårt arbete med ungdomsgrupperna i Nödinge samt i arbetet att försöka komma igång med grupper på någon mer ort i Ale kommun.
Handelsbanken Kungälv skall också hjälpa oss att komma i kontakt med föreningslivet i Kungälv där en massa bra barn- och ungdomsinitiativ pågår.

Tillsammans för barnens och ungdomarnas bästa!

På bilden (från höger):
Kajsa Mägi, Kontorschef, Handelsbanken Kungälv
Ulrika Björklund, Privatmarknadschef, Handelsbanken Kungälv
Claes Berglund, Projektledare My Attitude

Läs mer om våra partnerskap och samarbeten genom att klicka på denna länk