Lyckat försök med My Attitude i Surte/Bohus

Under våren har My Attitude för första gången startat ungdomsgrupper utanför Nödinge.
– Väldigt nyttigt och lärorikt för utvecklingen av vår My Attitude-modell, säger Claes Berglund, Projektledare på My Attitude.

Shkar Nawzad och Malin Milli, våra ungdomsansvariga på My Attitude, har gjort ett fantastiskt jobb med överföra sin kompetens, sitt engagemang och sin värdegrund till de ansvariga ledarna i Surte/Bohus!

Robin Björkestam och Amanda Thors tvekade inte en sekund när de fick frågan om att vara gruppledare för My Attitude.
– Att vi nappade på att bli ungdomssamordnare på My Attitude låg till grund att vi båda jobbar inom skola samt att vi med våra fritidsintressen träffar många ungdomar. Vi kände att det fanns ett tomrum i deras vardagar efter skoltid och mellan eventuella fritidsintressen samt att bekymmer med att vara en god kamrat mellan ungdomarna fanns. Så när vi fick veta om My Attitude upplägget blev vi genast nyfikna och ville ha det till vår del av kommunen, säger Amanda.

–  I grund och botten är vi båda trygga i rollen att leda ungdomar, säger Robin Björkestam. Ändå var den My Attitude-utbildning vi fick gå under ledning av Malin och Shkar väldigt nyttig. Bra samtal, bra diskussioner och ett antal nyttiga case togs upp plus att man fick fin insikt i att olika situationer har många sidor. Det var även bra att vi fick olika exempel om hur man kan handskas med speciella situationer som kan komma upp med ungdomarna.

Amanda Thors, Robin Björkestam och Shkar Nawzad

– I Amanda och Robin har vi verkligen prickat rätt i hur vi vill att våra My Attitude ledare skall vara samt vilken erfarenhet vi vill att de ska ha, säger Shkar Nawzad, Ungdomsansvarig på My Attitude. De har varit helt fantastiska!

My Attitude modellen

Enligt My Attitude modellen skall det vara en tjejgrupp och en killgrupp som går parallellt på en ort, så har det även varit i Surte/Bohus. I killgruppen har det varit 12 killar från årskurs 7 och 8 och i tjejgruppen har det varit 8 tjejer från årskurs 7.

I modellen skall det, förutom de äldre och mer rutinerade ungdomssamordnarna, även finnas två unga ledare. En kille och en tjej. Dessa är i ålder ganska nära ungdomarna, något eller några år äldre, och kan därmed visa vägen i hur det är att vara ung på sin ort. I My Attitude Surte/Bohus har det varit Melvin Johnsson och Sara Harbas som skött detta uppdrag på bästa sätt.

Själva rekryteringsarbetet till kill- och tjejgrupperna har gått till att vi har pratat med olika pedagoger och skolledning på Bohusskolan och informerat dem om att vi kommer starta upp My Attitude i Surte/Bohus. Sen har även pratat med många elever på skolan som vi tycker hade mått bra av att testa vara med. Det gick rätt fort att få in en liten grupp i början men att expandera den gick lite långsammare. Framförallt var det bra att samtala med pedagoger och eleverna samtidigt om detta så man får ett bra samarbete.

Under dessa tre månader som testet av My Attitude Surte/Bohus pågått har det varit 13 träffar med varje grupp. På våra träffar har vi gjort alltifrån aktiviteter som att baka till att spela pingis och fotbollstennis. Men även ätit lite mat och fikat en del. De teman vi framförallt har pratat om är vara en förebild och vilket språk man har till andra. Det ämne som det blev mest samtal kring i framförallt killgruppen var hur man uppfattas om man umgås med personer som göra dåliga grejer och vilken syn utomstående får på dig som individ då m.m.Det som har vart mest positivt och roligt är alla träffar och när grupperna visar framfötterna. Samt när man får höra att ungdomarna pratar gott om det vi gör till andra. Det har vart kul att se att några tar mer plats och vågar göra rätt för sig i många situationer.

De vi har samarbetat mest med är Surte IS fotboll och Bohusskolan. Det har funkat jättebra då vi kan prata om ungdomar som kan behöva prata eller om teman som kan vara bra att diskutera. Även båda parter spelade storroll i rekryteringen av ungdomar till grupperna, avslutar Robin.

Framtiden för My Attitude Surte / Bohus

Nu kommer en utvärdering av arbetet att göras samt så har ett arbete startats med att undersöka om vi kan lösa finansiering till att köra fler grupper i Surte/Bohus. Detta arbete fortsätter efter sommaren.

Vi vill också passa på att tacka Länsförsäkringar Älvsborg, Leader Göta älv & Säveån, Ale Kommun, Alebyggen, Nödinge SK och Ahlafors IF som gjort satsning av My Attitude Surte/Bohus möjlig.
Samt ett stort tack till Surte IS för ett fint samarbete i Surte/Bohus!.

Och det som är absolut bäst med det hela är ungdomarnas kommentarer:
“Kan vi fortsätta över sommaren?” “Får jag vara med igen?” och “Detta är sjukt roligt kan vi träffas oftare?”. Det ger oss energi att fortsätta och är även ett gott betyg att det vi gör fungerar och uppskattas!

/My Attitude


     

Andra nyheter publicerade på My Attitude:

Stor oro för ungdomsrekrytering till gängen i sommar:
http://www.myattitude.se/polisen-stor-oro-for-ungdomsrekrytering-till-gangen-i-sommar/