Uppmaningen: Mer samverkan i tuffare tider!

Alekurirens artikelserie om det lugnare läget i Nödinge, Ale kommun följdes i veckan upp med en intervju av My Attitudes ungdomssamordnare Shkar Nawzad och Malin Milli.

Scrolla ner för att läsa artikeltexten.

My Attitude om utvecklingen i Nödinge: ”Fantastiskt jobb” 
Uppmaningen: Tappa inte samverkan i ekonomiskt tuffa tider

NÖDINGE. My Attitude arbetar sedan fyra år tillbaka med ungdomsgrupper i Nödinge. Ungdomssamordnarna Shkar Nawzad och Malin Milli delar polisens bild om att situationen i området blivit bättre. – Jag ser inte öppen droghandel i Nödinge på samma sätt, säger Malin Milli.
De senaste åren har polisen ökat närvaron i Nödinge efter att det identifierats att området i och runt Klöverstigarna hade utmaningar. För två veckor sedan berättade polisen, i en intervju med Alekuriren, att man uppnått positiva resultat och att situationen på orten har förbättrats.
 

Motverka utanförskap

My Attitude arbetar, sedan fyra år tillbaka, med att fånga upp ungdomar i positiva sammanhang och på så vis motverka utanförskap. Shkar Nawzad och Malin Milli är ungdomssamordnare och delar polisens bild.
– Jag ser inte öppen droghandel i Nödinge på samma sätt som jag gjorde förr. Polisen har gjort gedigna insatser med att sätta upp kameror och genom att ha hög närvaro. Det är fantastiskt och gör att man lyckas få bort själva symptomet: att någon begår en kriminell handling. Symptomet försvinner men problemet med utanförskap försvinner inte, säger Malin Milli och Shkar Nawzad tar vid:
– Det är jättemånga aktörer som gör ett fantastiskt jobb men det är alltid svårt att säga vilken aktör som hjälpte vem. Alla pusselbitar behövs och My Attitude är absolut med i den bilden, säger han.
 

Förståelse för polisen

Shkar och Malin berättar att de ser stora förändringar i ungdomars attityd mot polisen. Med ökad närvaro i området från polisens sida och med kommunpolisen Jessica Ask på besök hos ungdomarna i My Attitude, är inställningen till polisen idag mjukare.
– I början när polisen började synas i Nödinge fanns det en jätteirritation bland ungdomarna. Då tog vi in Jessica (Ask) som pratade om människan bakom uniformen och berättade om polisens roll. Det var ett jättebra möte och efter det fick ungdomarna en större förståelse för polisen. Det tror jag hade en stor roll i att polisen sedan enklare kunde göra ett bra jobb, berättar Shkar.

Hur tror ni att My Attitude kan ha påverkat den positiva utvecklingen?
– Jag tror att My Attitude är en liten pusselbit i utvecklingen. Precis som polisen, fältarbetare nattvandrare, ICA-personal och alla andra aktörer är viktiga pusselbitar. Men jag tror att den samverkan som vi haft har bidragit för det upplevde jag inte att vi hade på samma sätt innan, säger Malin.
Både hon och Shkar upprepar ordet samverkan. Det är när många aktörer, från så många olika håll som möjligt samarbetar, som det sker en förändring. Malin Milli tror att My Attitude kan få en ännu viktigare roll, just när det gäller samverkan, nu när kommunens budget stramas åt.

Vilka utmaningar står ni inför nu?
– Jag tycker att samverkan går lite trögare nu och det tror jag har att göra med budgetläget. Personal får mer att göra, men inte mer tid och det första som stryks är sådana saker som samverkan – vilket blir en försämring för ungdomarna. Nu behöver vi egentligen komma ännu närmare varandra – samverkan tar mycket tid i början, men sedan tjänar man på det tidsmässigt. Jag hade önskat att vi kunde dra nytta av varandra mer än vad vi gör. Jag tror att My Attitude kan göra mer för andra verksamheter än vad vi gör i dagsläget. Folk behöver bara bli bättre på att utnyttja oss, säger Malin Milli.
 
 

My Attitude

My Attitude är en arbetsmodell som föreningslivet, genom Ahlafors IF och Nödinge SK, driver med stöd av Västra Götalandsregionen, EU:s Jordbruksfond, Leader, Ale kommun och näringslivet i regionen.

My Attitude arrangerar ungdomsgrupper för att fånga upp ungdomar i tonåren. Målet är att ge ungdomarna hjälp att skapa framtidsdrömmar, en gemenskap samt en stolthet över orten man bor på.

Läs även: Jag älskar fan Nödinge

Läs även: Polisen: Läget i Nödinge har avsevärt förbättrats (Alekuriren)