Vi och våra partners

De ideella idrottsföreningarna Ahlafors IF och Nödinge SK äger och driver My Attitude.
Med stöd av Västra Götalandsregionen, Ale kommun och övriga partners förädlar vi nu den modell och det upplägg vi tagit fram för att få fler ungdomar att fixa skolan, stärka sin självkänsla och visualisera sina drömmar och mål i livet. Vi vet att allt handlar om att känna trygghet, tillhörighet och framtidstro. Vi erbjuder ett sammanhang där man som ungdom får vara sig själv och ha någon att prata med om saker man funderar på.

Alla behövs i samhällsbygget!
Vi har under drygt tre år genomfört ett antal ungdomsgrupper i Nödinge, Ale. Detta vill vi fortsätta med då gensvaret och intresset från ungdomarna och samhället varit enormt bra.
Vi vill också fortsätta utveckla vår modell så den blir tillräckligt tydlig och bra att vi kan ta den vidare till fler orter, fler föreningar och fler ungdomar i Västra Götalandsregionen och gärna hela Sverige!

Tycker ert företag eller organisation att detta låter som något viktig att fortsätta utveckla vill vi gärna komma i kontakt med er. Er utgångspunkt med samarbetet kan vara Ale / Nödinge / Västra Götaland men den kan lika gärna komma ur ett intresse och engagemang för ungdoms- och samhällsfrågor eller social hållbarhet. Alla behövs!

Tidigare var måndagarna en tråkig dag och jag somnade hemma efter skolan. Nu längtar jag till träffarna med My Attitude och har fått bättre rutin för hela veckan”
Deltagare My Attitude, 14 år

Våra partners:
Klicka här för att läsa om våra partners


Har du frågor om våra partnerskap, kontakta vår projektledare:

Claes Berglund
0709-679131
claes.berglund@myattitude.se

 My Attitude är ett initiativ av föreningslivet genom Ahlafors IF och Nödinge SK och drivs med stöd av Västra Götalandsregionen, Ale kommun och näringslivet i regionen. My Attitude samverkar med ungdomarna, deras föräldrar, skolan, fältare, ungdomscoacher, kultur & fritid, socialtjänsten, polisen och näringslivet.