Samtal, samtal, samtal och en kram

Om vi ska koka ner allt vi gör inom My Attitude så skulle vi nog säga att samtal är det som det mesta, och det bästa, handlar om hos oss.

I samtalet kan man lära sig förstå en annan människa. Man kan få förklaringar till varför hen gör si eller så. Man kan också ges chansen att dela med sig av en börda. Eller något glädjefyllt.

Inom My Attitude lägger vi också stor vikt vid att lyssna.
Tyvärr är det många ungdomar som inte har någon att samtala med, eller som lyssnar på dem. Därför finns vi. Och därför lägger vi så mycket tid på samtalet och på lyssnandet.

De senaste veckorna har det varit fullt fart i vår tjej- och killgrupp. Samtalen har varit många och temana har varit olika varje gång, allt beroende på hur ungdomarnas vardag och behov ser ut. Utmaningarna i skolan, stress inför prov, de återkommande brandlarmstryckningarna på skolan och en massa andra saker.

Utöver samtalen med ungdomarna har vi också blivit inbjudna till spännande sammanhang för att samtala om My Attitude och hur vi tänker kring hur våra ungdomar bäst skall stöttas.
För detta vill vi rikta ett stort tack till Ale Kommuns TSI-grupp, till kommunalråd Mikael Berglund och hans politiska ledningsgrupp och till rektor, kurator och fritidshemschef på Ahlafors Fria Skola, hoppas vi ses snart igen!

Avslutningsvis.
Utöver samtal har vi också märkt att kramar kan fungera väldigt bra för vissa personer.
Prova gärna på någon som du vet skulle uppskatta en kram från dig!!

Klicka här för att läsa mer om My Attitude